Sürdürülebilirlik ve Çevre

EREN ENERJİ
ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.

Daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için, çevreye duyarlı bir anlayışla ve sürdürülebilir gelişme vizyonu doğrultusunda;

Eren Enerji, faaliyetleri esnasında çevre kirliliğini önleyici çalışmalar gerçekleştirmekte ve doğal kaynakları en verimli şekilde kullanmaktadır.

Eren Enerji; çevre koruma sistemleri ile çevre mevzuatı tarafından belirlenen sınır değerlerin ötesinde bir çevre performansı sağlanmaktadır.

SU İLE OLAN ETKİLEŞİM

Denizden alınan soğutma suları, deşarj hattı üzerinde Sürekli Atıksu İzleme Sistemi (SAİS) ile sürekli olarak izlenmektedir. Sürekli Atıksu İzleme Sistemi bakım ve kalibrasyonları akredite firmalar tarafından düzenli olarak yapılmaktadır. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 7/24 çevrim içi olarak izlenmektedir. Çevre Kanunu’na göre alıcı ortam üzerinde +2 derece değişime izin verilirken, Eren Enerji soğutma sularından kaynaklı sıcaklık değişimi +0,5 derece civarında olmaktadır.

Tesis genelinde oluşan atık sular, evsel ve endüstriyel atık su arıtma sistemlerinde arıtılmaktadır. Arıtılan sular kömür stok sahalarında tozumayı engellemek amacıyla kömür nemlendirmede kullanılmaktadır.

Suyun tesisimizdeki yaşam döngüsü kapsamında gönüllü su ayak izi (ISO14046) hesaplaması yapılarak, su kullanımının verimi, kontrolü ve azaltılması hedeflenmektedir.

HAVA İLE OLAN ETKİLEŞİM

Kömürün yanması sonucu oluşan toz, SO2, NOx, CO, pM parametrelerinin yüksek teknolojiye sahip sistemler ile kontrol altına alınması;

 
Parametreler SKHKKY Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3)
Eren Enerji Emisyon Sınır Değerleri
(mg/Nm3)
Toz 50 30
SO2 400 200
NOx 200 200
CO 200 100*

Mevzuat Sınır Değerleri ve Eren Enerji Emisyon Sınır Değerleri
* (160 MW tesisimiz için CO sınır değeri 200 mg/Nm3 şeklindedir.)

Eren Enerji bu değerleri toz için elektrostatik filtre ve torbalı filtre, SO2 için baca gazı desülfürizasyon sistemi ve kireç taşı enjeksiyonu, NO için SCR ve yanma optimizasyonu, CO için ise verimli yanma teknolojilerini kullanarak sağlamaktadır.

Emisyon değerleri Avrupa Birliği standartlarına uygun şekilde, Sürekli Emisyon İzleme Sistemi (SEÖS) ile 7/24 Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile çevrim içi olarak paylaşılmaktadır. SEÖS sistemlerinin kalibrasyon ve bakımları akredite firmalar tarafından düzenli olarak gerçekleştirilmektedir. Ayrıca tesis içi ve tesis dışında kurulumu yapılan 3 adet Hava Kalitesi Ölçüm İstasyonu ile tesis etki alanlarındaki hava kalitesi parametreleri anlık olarak izlenmektedir.

Her yıl tesisimizde sera gazı emisyonlarının hesaplaması ve doğrulaması yapılarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile paylaşılmaktadır. Sera gazı hesaplamaları sonucu sera gazı azaltım projeleri geliştirilmeye devam etmektedir.

Karbonun tesisimizde yaşam döngüsü kapsamında gönüllü karbon ayak izi (ISO 14064-1) hesaplaması yapılarak, karbon salımının verimi, kontrolü ve azaltılması hedeflenmektedir.

TOPRAK İLE OLAN ETKİLEŞİM

Filtrelerde toplanan toz (kül), çimento fabrikaları ve beton santrallerinde yan ürün olarak kullanılarak ekonomiye geri kazanımı sağlanmaktadır.

Baca gazı desülfürizasyon tesisinden çıkan alçı taşı, alçıpan üreticileri ve tarım sektöründe yan ürün olarak kullanılmaktadır.

Bu ürünlerin kalitesini belgeleyen uçucu kül için TSE EN 450-1 ve ASTM C 618, alçı taşı ve taban külü için ise G uygunluk belgeleri mevcuttur.

Eren Enerji üretim sonucu oluşan atıklarının (kül ve alçı taşı) yaklaşık %96’sını, kül ve alçı taşını, Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya, İsveç ve Norveç gibi ülkelere ihraç etmiş, bu yan ürünlerden ülkemize döviz girmesini sağlamıştır. Ayrıca 55.000 ton kül ve alçı taşını da Türkiye içindeki alıcılara satmıştır.

Eren Enerji yan ürünlerinin satılamaması ihtimaline karşın yıllık toplam kül ve alçı taşı üretimini 20 yıl boyunca depolayacak bir kül barajına sahiptir. Bu baraj Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde yapılmış olup, depolanan atıklar da aynı yönetmeliklere uygundur.

Eren Enerji bünyesinde oluşan tüm atıklar (tehlikeli ve tehlikesiz) kaynağında ayrıştırılarak lisanslı geri kazanım ve geri dönüşüm tesislerine gönderilerek bertaraf edilmektedir. Bu sayede oluşan atıkların kaynağında minimize edilerek ekonomiye tekrar kazandırılması sağlanmaktadır. Eren Enerji bulunduğu bölgede Sıfır Atık Belgesi’ni alan ilk tesistir.

SOSYAL VE ÇEVRESEL ETKİLEŞİMLER

Eren Enerji çalışanları ve bölge halkı bitkisel atık yağlarını lavaboya dökmüyor. Bitkisel atık yağlar, geri kazanım için gönüllü olarak ayrı biriktiriliyor. Bitkisel atık yağını getirenlere Eren Enerji tarafından lise öğrencilerinin ürettiği temizlik malzemeleri takdim ediliyor.

Eren Enerji çalışanları plastik kapaklarını da ayırıyor. Plastik kapaklar geri dönüşüm için gönüllü olarak ayrı biriktiriliyor. Plastik kapaklar ile engelliler için yapılan yardım kampanyalarına destek olunuyor.

Eren Enerji bölgede bulunan dere üzerinde gönüllü olarak atık tutulumu sağlıyor. Gönüllü kıyı temizliği kapsamında dere boyundan gelen atıklar tutularak denizlerimizin katı atıklardan korunmasına destek olunuyor.

Eren Enerji olarak son bir yılda 3 milyon 370 bin fidan dikimini tamamlamış bulunuyoruz.

 

Bu ve bunun gibi birçok çalışmanın yanı sıra;

Eren Enerji çevresel yatırımlar anlamında dünyada var olan en son ve en iyi teknolojiler ile donatılmıştır. Eren Enerji sadece çevre yatırımları için bugüne kadar 220 milyon dolar yatırım yapmıştır.

Dünyadaki elektrik enerjisinin %40’ı kömür ile çalışan termik santrallerden elde edilirken, dünyada bu tesislerin sayısı 50 binden fazladır. Eren Enerji santrallerinin teknolojisine sahip santral sayısı ise dünya genelinde 500’den azdır.

Tüm tesislerimiz Çevre Kanunu gereği gerekli tüm çevre izin ve lisanslarına sahiptir.

Tüm yasal periyodik izlemeler akredite firmalar tarafından yapılmakta olup, bu firmalar Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın MELBES sistemi üzerinden belirlenmektedir.

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi’ne sahip olup, uluslararası akredite firma (TÜV RHEİNLAND) tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

Tüm bunların bir sonucu olarak Eren Enerji 30 Kasım 2019 tarihinde İngiltere merkezli The Green Organisation tarafından İngiltere Parlamento Binası’nda yapılan bir tören ile “Yeşil Dünya Gümüş Ödülü” ve 2020 yılı için “Yeşil Dünya Elçisi Ödülü” ile ödüllendirilmiştir. 

EREN ENERJİ, sürdürülebilir gelişme vizyonu ile daha temiz ve yaşanılabilir bir dünya için sürekli gelişmeye devam edecektir.